Splošni pogoji poslovanja

Ljubljana Yoga Conference 2018 - pomlad

26.-27- maj 2018

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja podjetja AMRITAM d.o.o. urejajo pravna razmerja med podjetjem AMRITAM d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Slovenija (Organizator) in Udeležencem konference oziroma dogodka (udeležencem).

 

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Organizatorjem in udeležencem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Organizator in udeleženec izrecno dogovorita drugače.

 

Veljavni so samo dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki. Kot pisni dogovori se štejejo sporočila, poslana preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (elektronska pošta, ipd.) oziroma katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način dogovora s tem pa udeleženec potrjuje, da sprejema te Splošno pogoje poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

 

V primeru dogovorov med Organizatorjem in udeleženec, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti Splošni pogoji poslovanja, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošni pogojev poslovanja.

 

Splošni pogoji poslovanja Organizatorja prevladujejo nad vsemi ostalimi Splošnimi pogoji udeleženca, razen v primeru, če se Organizator in udeleženec izrecno dogovorita drugače.

 

Obiskovalec je seznanjen s Splošni pogoji poslovanja z obvestilom na ponudbi oziroma računu. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Organizatorja.

 

ODPOVEDI IN VRAČILA DENARJA

Vse vstopnice kupljene s strani udeleženca so prenosljive na drugo osebo v primeru ne možnosti  koriščenja.

 

Organizator denarja ne bo povrnil v primeru poznega prihoda, zgodnje prekinitve ali v primeru neudeležbe udeleženca.

 

ODPOVED DOGODKA (KONFERENCE)

Organizator si pridržujeta fundamentalno pravico do odpovedi dogodka.

V primeru popolne odpovedi dogodka bo udeležencu povrnjen denar celoten znesek razen 10% za poplačilo administrativnih stroškov. Udeleženec nima pravice do nadaljnjega vračila denarja ali povrnitve kakršnih koli stroškov.

 

Vsi oglaševani učitelji/nastopajoči so potrdili svoje sodelovanje na dogodku, kljub temu pa se lahko program ali spored spremeni brez predhodnega obvestila. Spremembe v programu ne bodo imele nikakršnega vpliva na pogoje odpovedi.

 

VIŠJA SILA

 

Organizator ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se Organizator ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila).

 

Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev ostale ovire, ki so neodvisne od volje Organizatorja.

 

V primeru ko je izpolnitev Organizatorja onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora Organizator o tem takoj obvestiti udeleženca.

 

 

ZGODNJI PRIHOD

Organizator bo registracijo na dogodek odprl vsako jutro eno (1) uro pred začetkom prve delavnice.

 

Za prevzem vstopnice je potrebno predložiti osebni dokument s sliko.

 

V primeru izgubljene ali ukradene vstopnice, Organizator te ne bo nadomestili z novo, hkrati pa udeleženec ni upravičen do povračila denarja.

 

NAMESTITEV IN PREHRANA

Namestitev in prehrana nista vključeni v ceno vstopnice.

 

JOGA PRIPOMOČKI

Organizator ni odgovoren za opremljanje udeležencev z blazinami za jogo in ostalimi pripomočki. Zaželeno je, da si vsak udeleženec prinese svoje pripomočke ali pa si jih kupi na lokaciji konference.

 

ODGOVORNOST

Vsaka telesna aktivnost prinaša določeno tveganje za poškodbe.

 

Udeleženci dogodka se strinjajo s sodelovanjem na dogodku in s tem sprejemajo odgovornost za lastno varnost ter soglašajo, da bodo spoštovali varnost ostalih udeležencev.

 

Organizator, prostovoljci in učitelji so povsem odvezani vse odgovornosti za varnost udeležencev.

 

PRAVICE IN DOVOLJENJA

Organizator si pridržuje pravico do vseh fotografij, zvočnih zapisov in video posnetkov, ki nastanejo v času trajanja dogodka.

 

V izogib odvračanja pozornosti udeleženci ne bodo smeli snemati ali fotografirati med trajanjem delavnic.

 

 

 

Ti Splošni prodajni pogoji so objavljeni na spletni strani www. ljubljanayogaconference.com in veljajo od 01.05.2014 dalje.

 

 

 

AMRITAM d.o.o., Ljubljana

 

 

Partnerji konference

Splošni pogoji poslovanja

© 2018 Ljubljana Yoga Conference